zamówienie na:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.64.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.64.2013                                                                                 Jarosław, dn. 31.12.2013 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.13.907 jt.) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta   firmy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – 100
 
W postępowaniu  wpłynęła jedna oferta
 
            W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy wyłonionej do realizacji zadania
o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 
                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                ZASTĘPCA                                                                             BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                                              Stanisław Misiąg

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (20 grudnia 2013, 14:12:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (31 grudnia 2013, 09:41:32)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 463