zamówienie na:

Budowę oświetlenia ul. Podzamcze, Harlendera, Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie, Gottfrieda w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.59.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 21 listopada 2013  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.59.2013                                                                                 Jarosław, dn. 28.11.2013 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 jt.) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa oświetlenia ul. Podzamcze, Harlendera, Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie,
Gotfrida w Jarosławiu 


jako najkorzystniejsza została wybrana oferta   firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROSPRZĘT”
s.c.  J.I. Graboń
ul. Orkana 18, 37-500 Jarosław

punktacja przyznana ofercie – 100

W postępowaniu  wpłynęły trzy oferty:
1. Firma Wielobranżowa „ELEKTROMONTAŻ”, Stanisław Studnicki, 23-400 Biłgoraj,
    ul. Modrzewiowa 14-  punktacja przyznana ofercie – 58
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTRA” Grzegorz Studnicki, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj punktacja przyznana ofercie – 65
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROSPRZĘT”,  s.c.  J.I. Graboń , ul. Orkana 18,
    37-500 Jarosław - punktacja przyznana ofercie – 100
 
 
              W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy wyłonionej do realizacji zadania
o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                 ZASTĘPCA
                                                                              BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                                             Stanisław Misiąg
 
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (6 listopada 2013, 14:37:34)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 grudnia 2013, 11:34:40)
Zmieniono: przeniesienie do rozstrzygniętych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 856