zamówienie na:

Modernizacja schodów z os. Słoneczne do ul. Słonecznej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.56.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 12 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.56.2013                                                                                 Jarosław, dn. 18.11.2013 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.13.907 jt.) zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Modernizacja schodów z Os. Słoneczne do ul. Słonecznej w Jarosławiu”.
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
INTER-POL UJMA PAWEŁ
SZÓWSKO UL. ZAMOJSKA 10
37-500 JAROSŁAW

 
punktacja przyznana ofercie – 100

W postępowaniu  wpłynęły dwie oferty:
 
1.  ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK I SYN SPÓŁKA JAWNA, ROZBÓRZ DŁUGI 57 A, 37-560 PRUCHNIK – punktacja przyznana ofercie 71.
2.  INTER-POL UJMA PAWEŁ SZÓWSKO UL. ZAMOJSKA 10, 37-500 JAROSŁAW – punktacja przyznana ofercie – 100.
 
W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy wyłonionej do realizacji zadania o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu podpisania umowy.
 
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (25 października 2013, 12:19:28)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (18 listopada 2013, 14:30:50)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 961