zamówienie na:

Adaptacja piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne” w ramach projektu pn.: „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.51.2013
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 9 października 2013  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.51.2013                                                                                 Jarosław, dn. 12.11.2013 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.13.907 jt.) zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Adaptacja piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne” w ramach projektu pn.: „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013”.

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta   firmy:

JAROSŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
BUDEXIM S.A.
37-500 JAROSŁAW, UL. PONIATOWSKIEGO 53


punktacja przyznana ofercie – 100

W postępowaniu  wpłynęło sześć ofert.
1. STAND  SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,  36-004 ŁĄKA 417 A- oferta odrzucona
2. FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA PIOTROWSKI- PAWEŁ PIOTROWSKI PIWODA 150,
     37-522 WIĄZOWNICA - oferta odrzucona
3. STAL-TECH SP. Z O.O., 37-550 RADYMNO, UL. BUDOWLANYCH 3 - oferta odrzucona
4. JAROSŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDEXIM S.A., 37-500 JAROSŁAW,
    UL. PONIATOWSKIEGO 53 - punktacja przyznana ofercie – 100
5. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY, ZBIGNIEW CEBULAK, 37-500 JAROSŁAW,
    UL. PODZAMCZE 28 -  oferta odrzucona
6. ZAKŁAD BUDOWLANO-KONSERWATORSKI ARKADY, 37-500 JAROSŁAW, UL. DŁUGOSZA 9 -oferta odrzucona
 
            W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy wyłonionej do realizacji zadania
o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
                                                                                                 Z poważaniem
                                                                            Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
                                                                                                 Stanisław Misiąg
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (25 września 2013, 15:05:29)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (12 listopada 2013, 14:51:29)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1547