zamówienie na:

Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego RTV

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.35.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 13 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.35.2011                                                           Jarosław, dn. 14.12.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego RTV”
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
P.P.H.U. BIT  s.c.
Plac Mickiewicza 10
37-500 Jarosław
 
cena brutto wybranej oferty: 25 600,00 zł

W postępowaniu wpłynęło pięć ofert
1.  PPHU  BIT S.C., Plac Mickiewicza 10, 37-500 Jarosław - 25 600,00 zł.
2.  SUNTAR Sp.Zo.o., Ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów – 27 376,11 zł.
3.  KOMPUTRONIK S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań -  26 683,62 zł.
4.  PHPU  ZUBER – Andrzej Zuber, Ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław – 27 921,00 zł
5.  Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne, TELGAM  Sp.zo.o., Ul. Mickiewicza 154, 38-200 Jasło –26 771,00 zł.
 
W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy wybranej do realizacji dostawy
o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia, w terminie nie krótszym niż 5 dni w celu podpisania umowy.
 
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 
                                                                                  Z poważaniem
 
                                                                  Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

                                                                                                              Bogdan Wołoszyn

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (6 grudnia 2011, 14:34:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (14 grudnia 2011, 14:53:03)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 851