zamówienie na:

Wycinka i pielęgnacja drzew

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.29.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 15 listopada 2011  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.29.2011                                                           Jarosław, dn. 17.11.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 jt.) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wycinka i pielęgnacja drzew
 
jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty   firm dla poszczególnych zadań:
 
ZADANIE  I – Oferta nr 6
P.P.U.H. „MAPA-2”, TADEUSZ MATYSIAK, Ul. Siemieńskiego 52, 37-500  Jarosław
punktacja przyznana ofercie – 100
W postępowaniu na zadanie I wpłynęła  5 ofert
 
ZADANIE II – oferta nr 4
 „CONSBUD"  MAŁGORZATA DZWIERZYŃSKA, 
Malawa 875, 36-007 Krasne
punktacja przyznana ofercie – 100
W postępowaniu na zadanie II wpłynęło 4 oferty
     
            W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firm wyłonionych do realizacji poszczególnych zadań  o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (8 listopada 2011, 09:04:58)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (17 listopada 2011, 15:01:41)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1421