zamówienie na:

Zakup Pomocy Dydaktycznych i materiałów papierniczych w ramach realizacji projektu RÓWNY START

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.28.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 14 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnieie - Brak ofert 
OA-IV.271.28.2011                                                             Jarosław, dn. 15.11.2011 r.
 
 OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


 
            Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 t.j), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na:

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych w ramach realizacji projektu
„RÓWNY START”

 
Uzasadnienie:

           Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
                                                       Z poważaniem
 
                                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

 
                                                                                      BOGDAN WOŁOSZYN  


metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (4 listopada 2011, 14:06:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (15 listopada 2011, 11:12:20)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 966