zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w roku 2012

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.27.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 października 2011  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnieie 
OA-IV.271.2.27.2011                                                       Jarosław, dn. 02.11.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
  „Konserwację oświetlenia ulicznego w 2012 r.”
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
PGE DYSTRYBUCJA SA o/Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny
ul. Elektrowniana 4
37-500 Jarosław
 
cena netto wybranej oferty: 341 000,00 zł    
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
                                                                        
                                                                       Z poważaniem

 
                                                                      Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
 
                                                                               Stanisław Misiąg 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (20 października 2011, 08:58:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (2 listopada 2011, 13:05:22)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 901