zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkoleń grupowych

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: MOPS 231/2/2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 6 października 2011  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie II CZĘŚĆ 
MOPS 231/2/2011                                                             Jarosław, dn. 07.10.2011 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
            Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 ) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Organizację i przeprowadzenie szkoleń grupowych
ZADANIE/CZĘŚĆ I
Szkolenia zawodowe 
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta   firmy:
 
Zadanie I - ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU
                     Ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
,  punktacja – 96 
 

W postępowaniu na zadanie I  wpłynęły  2 oferty
            W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.


                                                                          Z poważaniem

                                                                            Dyrektor 
                                                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej 
                                                                           Stanisław Słota


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MOPS 231/2/2011                                                              Jarosław, dn. 12.10.2011 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
            Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 ) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Organizację i przeprowadzenie szkoleń grupowych
ZADANIE/CZĘŚĆ II
Treningi kompetencji rodzinnych
 
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta   firmy:
 
Zadanie II- ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU
                     Ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
,  punktacja – 90
 

W postępowaniu na zadanie II wpłynęło  5 ofert
1. Z D Z w RZESZOWIE, OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO,
       Ul. Św. Ducha 8, 37-500 Jarosław - punktacja – 68,80
2. Z D Z w PRZEMYŚLU, Ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl - punktacja – 90
3. EKO-SYSTEM P.P.-R.O.E.i L.S., Ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz - punktacja – 57,00
4. EDU- IT AUGUSTYN STANISŁAW, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów - punktacja – 54,60
5. The Quality of Life, Ireneusz T. Kozera, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Tłuste 43 - punktacja – 30,10
 
            W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 
 
                                                                                       Z poważaniem

                                                                            Dyrektor 
                                                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej 
                                                                           Stanisław Słota


metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (27 września 2011, 20:08:46)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (12 października 2011, 11:45:03)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie II CZĘŚĆ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1061