zamówienie na:

wykonanie usługi przewozowej polegającej na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.22.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 sierpnia 2011  08:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OA-IV.271.2.22.2011                                                          Jarosław, dn. 25.08.2011 r.
 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 jt.) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Usługa przewozowa polegająca na dowożeniu i opiece w czasie przewozu uczniów do szkół
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta   firmy:
 
Miejski Zakład Komunikacji sp.zo.o.
Ul. Zamkowa 1
37-500 Jarosław

punktacja przyznana ofercie – 100
W postępowaniu  wpłynęła 1 oferta
 
 
    W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia,  w celu podpisania umowy.
 
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
                                                                        
                                                                                           poważaniem
                                                                      Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia

                                                                                                                      Bogdan Wołoszyn
 
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (8 sierpnia 2011, 13:51:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (25 sierpnia 2011, 12:03:01)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1149