zamówienie na:

PLAC ZABAW Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZENIA TERENU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W JAROSŁAWIU

zamawiający: Miejskie Przedszkole nr 9 Im Jana Brzechwy 37-500 Jarosław, ul. Wyspiańskiego 3
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: Mp-9
wartość: Do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4-Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
                                                                                     Jarosław, dn. 25.07.2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


 
            Działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Miejskie Przedszkole nr 9, im Jana Brzechwy na:

      
PLAC ZABAW Z PRZEBUDOWĄ UTWARDZENIA TERENU MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA NR 9 W JAROSŁAWIU

 
Uzasadnienie:
           Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu

 
                                                     Z poważaniem
 
                                                       Dyrektor
                                               Miejskiego Przedszkola nr 9, im Jana Brzechwy
                                                     Agata Kolasa Skiba
 
 
 
 


metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (8 lipca 2011, 13:27:51)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (26 lipca 2011, 11:17:11)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 976