zamówienie na:

Dostawę jednego samochodu osobowego, fabrycznie nowego – rok produkcji 2011

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.14.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 kwietnia 2011  13:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert niepodlegających odrzuceniu 
OA-IV.271.14.2011                                                              Jarosław, dn. 28.04.2011 r.
 
 OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
            Działając na podstawie przepisu art 93 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na:
„Dostawę jednego samochodu osobowego fabrycznie nowego, rok produkcji 2011”.
 
Uzasadnienie:
           Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 

 
                                                           Z poważaniem
 
                                                           BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

 
                                                                            ANDRZEJ WYCZAWSKImetryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (19 kwietnia 2011, 14:39:36)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (28 kwietnia 2011, 10:44:59)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1218