zamówienie na:

Usługi pocztowe w zakresie przesyłek o wadze powyżej 50 g

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA-IV.271.2.12.2011
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 marca 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie - brak ofert 
OA-IV.2712.12.2011                                                            Jarosław, dn. 31.03.2011 r.
 
 
 OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
            Działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759), uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe, prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na:

„Usługi pocztowe w zakresie przesyłek o wadze powyżej 50 g”

 Uzasadnienie:
           Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
                                                                                        Z poważaniem

                                                                                               Zastępca
                                                                                                            Burmistrza Miasta Jarosławia
                                                                                                                       Stanisław Misiąg

 


metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (23 marca 2011, 15:04:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (31 marca 2011, 08:03:43)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 879