zamówienie na:

konserwacja oświetlenia ulicznego w roku 2011 r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-33/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.09.223.1778) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
  „Konserwację oświetlenia ulicznego w 2011 r.”
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
PGE DYSTRYBUCJA SA o/Zamość
Rejonowy Zakład Energetyczny
ul. Elektrowniana 4
37-500 Jarosław
 
cena netto wybranej oferty: 244 991,80 zł    
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia
 w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (16 grudnia 2010, 15:31:46)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (28 grudnia 2010, 11:30:56)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1097