zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego o zawartości niemniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w Jarosławiu w kartonikach 0,20 l -15 646,80

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-31/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 22 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.09.223.1778) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
  „dostawę mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 l – 15 646,80 litrów”
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin
H.W.D.D. Szczepanik S.J.
37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56
 
cena brutto wybranej oferty: 58 675,50 zł    
W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.
 
W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia, w terminie nie krótszym niż 5 dni w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (15 grudnia 2010, 12:45:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (23 grudnia 2010, 09:58:35)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769