zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowo - ciężarowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2010 dla Straży miejskiej w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-29/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie 

OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup samochodu osobowo – ciężarowego, fabrycznie nowego – rok produkcji 2010 dla Straży miejskiej w Jarosławiu
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
RES Motors Sp. zo.o.
Al. Armii krajowej 50
35-307 Rzeszów

 
 
Ilość otrzymanych punktów – 100 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
 
 
    W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (16 listopada 2010, 10:45:45)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (24 listopada 2010, 14:41:59)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1009