zamówienie na:

PROMOCJA MIASTA JAROSŁAWIA POPRZEZ SPORT - W DYSCYPLINIE -PIŁKA KOSZYKOWA MĘŻCZYZN

zamawiający: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: OAIV3412-28/10
wartość: do kwoty progowe
termin składania ofert: 12 listopada 2010  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Promocja miasta Jarosławia poprzez sport – udział zespołów w rozgrywkach ligowych w piłce koszykowej mężczyzn
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
Miejski Klub Sportowy Jarosław
Spółka Akcyjna
Ul. Zygmunta Zielińskiego 4
37-500 Jarosław
 
 
Ilość otrzymanych punktów – 100 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
 
 
    W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia, w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (5 listopada 2010, 14:41:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (15 listopada 2010, 13:07:51)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1269