zamówienie na:

Budowę i wyposażenie placu zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 9 w Jarosławiu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SP9
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 23 września 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROSŁAWIU

Działając na podstawie przepisu art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177), uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Jarosławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę i wyposażenie placu zabaw w ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kosciuszki w Jarosławiu”
Zostały złożone oferty przez następujących oferentów:

F.H.U.GARDEN
Paweł Skrzypek
37 – 500 Jarosław
Ul . Siemieńskiego 36

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło
37-500 Jarosław
Ul. Poniatowskiego 28


jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło
37-500 Jarosław
Ul. Poniatowskiego 28

Cena wybranej oferty: 90 095,47 zł netto
Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć zł 47/100

                                109 916,47 zł brutto 
(słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście zł 47/100


Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Dyrektor szkoły  Halina Kic

metryczka


Opublikował: Janusz Gałasiewicz (8 września 2010, 20:24:19)

Ostatnia zmiana: Janusz Gałasiewicz (23 września 2010, 14:56:47)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1314