zamówienie na:

Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu w roku szkolnym 2010/2011

zamawiający: Publiczne Gimnazjum nr 3
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PG-III-393/1/2010
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 24 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 




Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dożywianie dzieci                w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu w roku szkolnym 2010/2011”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r nr 223, poz. 1655 ze zm.), informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę:    
Hołowaty Hubert OTYLIA Wierzbna 1, 37-500 Jarosław. 
 
 
Oferta nr 1
Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Jarosławiu
ul. Konfederacka 13
37-500 Jarosław
Netto      58 940,00 zł
Brutto     63 000,00 zł
 
Liczba punktów w kryterium cena : 82,51
 

Oferta nr 2.
Hołowaty Hubert OTYLIA 
Wierzbna 1
37-500 Jarosław
Netto      48 580,00 zł
Brutto     51 980,60 zł
 
Liczba punktów w kryterium cena: 100
 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania kwotę 63 000,00 zł brutto.
            W związku z powyższym proszę przedstawicieli wybranej firmy o zgłoszenie się do Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, w celu podpisania umowy.
Dziękuję z udział w postępowaniu.
 
 
                                                                                         Z poważaniem
                                                                                     Dyrektor Gimnazjum
                                                                                         Ewa Jankowska
 
 

metryczka


Opublikował: Aneta Gnes (16 sierpnia 2010, 13:57:46)

Ostatnia zmiana: Aneta Gnes (24 sierpnia 2010, 13:13:46)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1241