zamówienie na:

Dostawa mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 l – 14 266,20 litra

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV3412-23/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.09.223.1778) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
  „dostawę mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 l – 14 266,20 litrów”
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin
H.W.D.D. Szczepanik S.J.
37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56
 
cena brutto wybranej oferty: 52 784,94 zł    
W postępowaniu wpłynęły cztery oferty.
 
W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia, w terminie nie krótszym niż 5 dni w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
                                                                        
                                              Z poważaniem 

                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA         

                                                                                               BOGDAN  WOŁOSZYN

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (13 sierpnia 2010, 15:06:54)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (31 sierpnia 2010, 13:35:44)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158