zamówienie na:

Remont eelewacji kamienicy Rynek 6 wraz z kolorystyką

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-21/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.09.223.1778) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Remont elewacji kamienicy Rynek 6 wraz z kolorystyką
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
Zakład Remontowo – Budowlany
Zbigniew Cebulak
ul. Podzamcze 28, 37-500 Jarosław
 
cena netto wybranej oferty:  160 862,66 zł.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty
1. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM” S.A., ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław
2.Zakład Remontowo – Budowlany, Zbigniew Cebulak, ul. Podzamcze 28, 37-500 Jarosław
 
    W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia, w terminie nie krótszym niż 5 dni w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 
                                                                                              Z poważaniem

                                                                             BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

                                                                                                                     ANDRZEJ WYCZAWSKI

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (6 sierpnia 2010, 13:33:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (26 sierpnia 2010, 08:43:56)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1345