zamówienie na:

Budowę przedszkola na 10 na osiedlu Kombatantów 22 w Jarosławiu

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OA.IV.3412-19/10
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 27 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
Ogłoszenie

Działajac na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " budowę Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Sanakiewicz Sp. z o.o.
Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
37-500 Jarosław

Punktacja przyznana ofercie: 100 pkt

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty:

  1. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDEXIM" S.A. ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław - 96 pkt;
  2. SANAKIEWICZ SP. Z O.O Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29; 37-500 Jarosław - 100 pkt
  3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "HOŁYSZKO" Sp. z o.o ; ul. Batorego 55; 37-700 Przemyśl;
  4. Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX Sp. z o.o; ul. Lubomirskich 4A; 37-200 Przeworsk - 98 pkt

W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia, w terminie nie krótszym, niż 5 dni, w celu podpisania umowy.

                                   Z poważaniem

                                Zastepca Burmistrza
                                   Stanisław Misiąg

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

siwz (498kB) word

dokumentacja techniczna znajduje się pod poniższym linkiem
 

Wyjaśnienia 3 (25kB) word
Wyjaśnienia  4 (23kB) word

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (13 lipca 2010, 11:44:01)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 września 2010, 11:25:15)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2122