zamówienie na:

Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i parków na terenie Jarosławia w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-43/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „wykonanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni i parków na terenie miasta Jarosławia w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
P.P.U.H. „MAPA-2”
Tadeusz Matysiak
37-500 Jarosław, ul. Siemieńskiego 52

 
cena netto wybranej oferty:  251 528,60  zł    
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta
 
W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (22 grudnia 2009, 09:15:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (5 stycznia 2010, 11:57:31)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1132