zamówienie na:

wykonanie usług: 1.Prace pielęgnacyjno-konserwatorskich zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego „Starego” przy ul. Cmentarnej w Jarosławiu. 2.prac pielęgnacyjno – konserwatorskich zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego „Nowego” przy ul. Krakowskiej oraz cmentarzu wojennym przy ul. Pruchnickiej w Jarosławiu.

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OA.IV3412-36/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 28 października 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
 OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług:


1. Prace pielęgnacyjno-konserwatorskich zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego „Starego” przy ul. Cmentarnej  w  Jarosławiu.
2.  prac pielęgnacyjno – konserwatorskich  zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza komunalnego „Nowego” przy ul. Krakowskiej oraz cmentarzu wojennym przy ul. Pruchnickiej  w Jarosławiu.
 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
 
Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni
Marian Stych
41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 66

 
cena netto wybranej oferty:  100 956,80  zł    
W postępowaniu wpłynęło pięć ofert:
1. Zakład Konserwacji Zieleni, Usługi Remontowo – Budowlane „FLOR-BUD” Ryszard Jelonek 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 55/8
2. Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Marian Stych, 41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 66
3. Zakład Konserwacji Drzew, Centrum Konserwacji „ACER”, Ul. Łukasińskiego 13A,  37-700 Przemyśl
4.GARDEN sp.zo.o., 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 1
5. SALIX Specjalistyczny Zakład Pielęgnacji, Leczenia oraz Ścinki Drzew Stanisław Lisak
        33-100 Tarnów, Ul. Kasprzyków 24A
 
            W związku z powyższym proszę Przedstawicieli firmy o zgłoszenie do Urzędu Miasta Jarosławia w terminie nie krótszym, niż 7 dni, w celu podpisania umowy.
 
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (20 października 2009, 13:43:13)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (15 stycznia 2010, 08:46:41)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1491