zamówienie na:

wykonanie usług: a)Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/09 obszaru Zespołu Klasztornego OO Dominikanów w Jarosławiu. b)Projekt zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosław

zamawiający: Gmina Miejska Jarosław
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OAIV.3412-32/09
wartość: do kwoty progowej
termin składania ofert: 17 września 2009  11:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 
OGŁOSZENIE 
O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 
Działając na podstawie przepisu art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi :
 
Projekt  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Nr  2/09  obszaru              Zespołu Klasztornego OO Dominikanów w Jarosławiu.

Projekt  zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego obszaru  „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
A-Z  PRACOWNIA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI
ul. Kaprysowa  1/42, 20-843 LUBLIN
 
cena netto wybranej oferty: 31 500,00
Ogółem w postępowaniu wpłynęło dwie oferty:

1.  A-Z  PRACOWNIA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI, ul. Kaprysowa  1/42, 20-843 LUBLIN
2.  MGGP  S.A., ul. Kaczkowskiego  6,  33-100 Tarnów  

W związku z powyższym proszę przedstawicieli firmy o zgłoszenie się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma do Urzędu Miasta w celu podpisania umowy.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu
 

metryczka


Opublikował: Piotr Chrzan (9 września 2009, 14:54:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (15 stycznia 2010, 08:49:22)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1052