W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA
PRZETARGI
SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
SPRAWY MIESZKANIOWE
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
WŁADZE I STRUKTURA
PRAWO LOKALNE
FINANSE MIASTA
INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE
OCHRONA ŚRODOWISKA
POŻYTEK PUBLICZNY
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W JAROSŁAWIU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRACA W URZĘDZIE MIASTA JAROSŁAWIA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Strona główna > WŁADZE I STRUKTURA > Urząd Miasta > Kompetencje Wydziałów > Wydział Finansowy FN > Wydział Finansowy

Wydział Finansowy


Naczelnik Wydziału Finansowego
mgr Halina Bartnik - Cyrbus

e-mail: fn@jaroslaw.pl

Kontakt:
tel
. 16 624 87 53
p.I, pokój nr 17,
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław


Kasa: 12, tel. 16 624 87 57
Okienka: BOX
tel. 16  624 87 58,  624 87 59,

Referat Podatków i Księgowości  
p.o. Kierownik: Maria Niemiec
Pokój nr: 14, piętro I
tel. 16 624 87 56


Referat Budżetu i Analiz
Pokój nr: 14, piętro I
tel. 16 624 87 55


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.30 do 15.30

 
                                

 ZMIANY RACHUNKÓW BANKOWYCH


UWAGA ! NOWE NUMERY KONT BANKOWYCH DLA  MIASTA JAROSŁAWIA
OD DNIA 1 CZERWCA 2011 ROKU.KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
33 8642 1155 2015 1506 4929 0002

[ służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa itp. ]


KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY”

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
60 8642 1155 2015 1506 4929 0001

[ służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych ]


KONTO DEPOZYTOWE „WADIA”


Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław
06 8642 1155 2015 1506 4929 0003

[ służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń
i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]
 


 Do zakresu działania wydziału należy:
1. Opracowywanie prognoz finansowych uchwały budżetowej.
2. Opracowywanie projektu uchwały budżetowej.
3. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.
4. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.
5. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych.
6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
7. Planowanie środków budżetowych na dotacje dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania.
8. Dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno ¬- finansowej Gminy Miejskiej
i sporządzanie materiałów w tym zakresie.
9. Prowadzenie rachunkowości Gminy Miejskiej, w tym Urzędu Miasta.
10. Nadzór finansowy nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
11. Windykacja należności majątkowych Gminy Miejskiej.
12. Ewidencja wartości majątku Gminy Miejskiej, w tym Urzędu Miasta.
13. Sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Gminy Miejskiej oraz bilansów.
14. Zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości.
15. Bieżące pobieranie i odprowadzanie do budżetu opłat lokalnych.
16. Podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych.
17. Stosowanie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach od ludności w ramach posiadanych uprawnień.
18. Terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań
i podań w sprawach podatków i opłat.
19. Windykacja należności podatkowych oraz prowadzenie postępowań zabezpieczających.
20. Sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom urzędu o osiągniętych przez nich dochodach – PIT 11.
21. Obsługa kasowa budżetu.
22. Uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych.
23. Obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych.
24. Współdziałanie z urzędem skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu na rzecz budżetu Gminy Miejskiej.

Zastosowanie ulg uznaniowych i ustawowych przy podatku rolnym

Wymagane dokumenty:
podanie z załącznikami:

  • zaświadczenie o zarobkach,
  • odcinek renty lub emerytury,
  • zaświadczenia lekarskie,
  • deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytułu podatku dochodowego,
  • opinia rady sołeckiej,
  • kwity o wypłacie gotówki za sprzedane płody rolnezaświadczenia o upadku zwierzęcia

Sposób załatwienia:

złożenie podania o zastosowanie ulg:
uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia,
ustawowych: z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich, odłogowania gruntów
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

Opłaty:
brak


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu bądź nie figurowaniu w ewidencji podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

Wymagane dokumenty:

- pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia
- dowód osobisty

Sposób załatwienia:
wydawanie zaświadczeń

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
7 dni

Opłaty:
od zaświadczenia 17,00 zł
zaświadczenia do celów socjalnych bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem

Wymagane dokumenty:


pisemne lub ustne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia z uzasadnieniem
dowód osobisty

Sposób załatwienia:
wydawanie zaświadczeń

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
7 dni

Opłaty:
od zaświadczenia 21,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:

wykaz nieruchomości
kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu
kserokopia umowy najmu - dzierżawy z oryginałem do wglądu
kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu

Sposób załatwienia:

zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku:
osoby fizyczne: informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
osoby prawne: deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego, deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
na bieżąco

Opłaty:
bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)

Formularze dotyczące podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych dostępne są w katalogu "Opłaty i podatki" na tejże stronie BIP


 

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg podatkowych i umorzenia w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wymagane dokumenty:
podanie z załącznikami (w zależności od przyczyny umorzenia załącznikami mogą być: zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie lekarskie, deklaracja miesięczna lub roczna o zaliczkach wpłaconych z tytuł podatku dochodowego

Sposób załatwienia:

złożenie podania o zastosowanie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni

Opłaty:
brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 16,
tel. 16 624 87 60, 624 87 61 (osoby fizyczne i prawne)


 

Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
dowód rejestracyjny pojazdu

Sposób załatwienia:
zgłoszenie do wymiaru podatkowego deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A:

  • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
  • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
  • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, za wyjątkiem przyczep wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego -autobusów w zależności od liczby miejsc

obowiązek zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku:

osoby fizyczne:

deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

osoby prawne:
deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 lutego roku podatkowego,
deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
na bieżąco

Opłaty:
nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro box,
tel. 16 624 87 59 (osoby fizyczne)
Wydział Finansowy, I piętro pok. 14,
tel. 16 624 87 56 (osoby prawne)

Formularze dotyczące podatku od środków transportowych znajdują się w katalogu "Opłaty i podatki" na tejże stronie BIP


Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych

Wymagane dokumenty:

podanie
zaświadczenie o dochodach

Sposób załatwienia:

przyjmowanie podań w sprawie ulg uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenie
oświadczeń w celu przyznania ulgi ustawowej od przyczep rolniczych
wydawanie decyzji

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni

Opłaty:
brak


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro box,
tel. 16 624 87 59 (osoby fizyczne)
Wydział Finansowy, I piętro pok. 14,
tel. 16 6248756 (osoby prawne)
 

Przyjmowanie wpłat

Sposób załatwienia:
przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat

Punkt kasowy czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 14.30

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Finansowy, I piętro pok. 12,
tel. 16 624 87 57

 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

rok 2007 (684kB) pdf

rok 2008 (44kB) word

rok 2009 (260kB) pdf

rok 2010 (469kB) pdf

rok 2011 (565kB) pdf
Wytworzył: UM Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 15:00:53)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 listopada 2012, 11:22:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14539

wersja do zapisu wersja do druku