Kancelaria Burmistrza Miasta

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław

DYREKTOR
mgr Małgorzata Młynarska


I piętro, pok. 17
tel. 16 624 87 43
e-mail: malgorzata.mlynarska@um.jaroslaw.pl

RZECZNIK PRASOWY
mgr Iga Kmiecik
I piętro, pok. 17
tel. 16 624 89 11
e-mail: rzecznik@um.jaroslaw.pl , iga.kmiecik@um.jaroslaw.pl


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
mgr Barbara Brzezińska
- PODINSPEKTOR
III piętro, pok. 40
tel. 16 624 87 23, e-mail: barbara.brzezinska@um.jaroslaw.pl, bip@um.jaroslaw.pl

I piętro, pok. 9 - sekretariat główny
mgr Monika Schmidt - PODINSPEKTOR
tel. 16 624 87 01, e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl

mgr Renata Pęcak - PODINSPEKTOR
tel. 16 624 87 43, e-mail: renata.pecak@um.jaroslaw.pl

II piętro, pok. 23 - sekretariat zastępcy burmistrza
mgr Monika Sadurska - SEKRETARKA
tel. 16 624 87 88, 16 624 87 00, e-mail: monika.sadurska@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 40
mgr Agnieszka Wilczyńska-Gemra
tel. 16 624 87 23, e-mail: agnieszka.gemra@um.jaroslaw.pl

parter, pok. 2 - kancelaria ogólna
tel. 16 624 87 15, e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
mgr Barbara Wilk, e-mail: barbara.wilk@um.jaroslaw.pl

parter, pok. 3
tel. 16 624 87 70, e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl
mgr Zofia Krzeptoń - INSPEKTOR
mgr Joanna Ożyło - INSPEKTOR
mgr Tomasz Skoczylas - INSPEKTOR
mgr Tomasz Zabłocki
Jacek Jabłoński - GONIEC

Do zadań Kancelarii należy w szczególności:

1. Obsługa administracyjno-organizacyjna burmistrza i zastępców burmistrza, poprzez:
 • prowadzenie sekretariatów,
 • planowanie, organizowanie wizyt i spotkań oraz zapewnienie ich właściwej oprawy, 
 • monitoring wskazanych przez burmistrza spraw prowadzonych przez jednostki organizacyjne urzędu i miasta, 
 • organizowanie, koordynowanie oraz obsługa narad i spotkań z udziałem burmistrza, 
 • przekazywanie do jednostek organizacyjnych urzędu i miasta poleceń ze spotkań burmistrza (wytycznych) oraz nadzór nad ich realizacją, 
 • sporządzanie listów, życzeń i pism okolicznościowych z okazji wydarzeń wymagających życzeń i gratulacji ze strony burmistrza i przewodniczącego rady, oraz przygotowywanie kartek świątecznych.
2. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w związkach i stowarzyszeniach gmin i powiatów.
3. Przyjmowanie, rejestrowanie i dokonywanie rozdziału przesyłek wpływających do urzędu oraz prowadzenie Kancelarii Ogólnej pełniącej równocześnie funkcję Punktu Obsługi Stron.
4. Przyjmowanie poczty elektronicznej i kierowanie do realizacji zgodnie z właściwością.
5. Doręczanie, na terenie miasta oraz wysyłka poza teren miasta, przesyłek wychodzących z urzędu.
6. Prowadzenie zbioru zarządzeń burmistrza.
7. Opracowywanie cyklicznych sprawozdań z realizacji:
 • zarządzeń burmistrza,
 • poleceń ze spotkań burmistrza (wytycznych).
8. Organizowanie oraz koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej.
9. Reprezentowanie burmistrza w kontaktach z mediami i opinią publiczną.
10. Autoryzowanie wywiadów prasowych – z upoważnienia burmistrza.
11. Monitoring i analiza przekazów medialnych, w tym reagowanie na publikacje mające istotne znaczenie dla wizerunku miasta poprzez przygotowywanie replik, sprostowań i odpowiedzi.
12. Organizowanie i obsługa techniczna konferencji prasowych oraz spotkań z przedstawicielami mediów, przygotowywanie innych publicznych przedsięwzięć organizowanych przez kancelarię.
13. Prowadzenie obsługi fotograficznej i relacji wideo imprez oraz spotkań z udziałem burmistrza oraz gromadzenie materiałów fotograficznych i wideo na potrzeby kancelarii.
14. Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej na polecenie burmistrza.
15. Sprawowanie nadzoru nad obsługą i redagowaniem:
 • strony internetowej,
 • Miejskiego Serwisu Informacyjnego,
 • Biuletynu Informacji Publicznej.
16. Realizowanie zadań związanych z uczestnictwem burmistrza w patronatach i komitetach honorowych.
17. Prowadzenie spraw w ramach budżetu obywatelskiego miasta.
18. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia.
19. Współpraca z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
20. Przyjmowanie przesyłek wpływających do urzędu za pośrednictwem Punktu Obsługi Mieszkańców.

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 14:53:14)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (25 marca 2020, 15:23:24)
Zmieniono: korekta edytorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27656