Urząd Stanu Cywilnego USC

Urząd Stanu Cywilnego USC

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6, I piętro, pok.12a
37-500 Jarosław
tel. 16 624 87 06, fax: 16 624 87 41
e-mail: usc@jaroslaw.pl


kierownik
mgr Ewa Rokoszyńska

Rynek 6, I piętro, pok. 17
tel. 16 624 87 06
e-mail: usc@um.jaroslaw.pl

zastępca kierownika

mgr Teresa Olesek


Rynek 6, I piętro, pok. 17
tel. 16 624 87 67, e-mail: teresa.olesek@um.jaroslaw.pl


zastępca kierownika
mgr Jolanta Dmytrów

Rynek 6, parter, pok. 4
tel. 16 624 87 42, e-mail: jolanta.dmytrow@um.jaroslaw.pl

REJESTRACJA URODZEŃ I ZGONÓW, WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW, ARCHIWUM USC:
Rynek 6, parter, pok. 4

inspektor: mgr Ewa Hrycak, tel. 16 624 87 41, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Danuta Granda, tel. 16 624 87 42, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Agnieszka Gładysz, tel. 16 624 87 68, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Anna Hajnus, tel. 16 624 87 42, e-mail: usc1@jaroslaw.pl

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW, WNIOSKI O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE,  INFORMACJE OGÓLNE:

Rynek 6, I piętro, pokój nr 12a
tel. 16 624 87 06,
16 624 87 67

Konto Urzędu Miasta Jarosławia,
na które należy dokonywać wpłat związanych z zakresem działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO:

INFORMACJE (23kB) word

Poniżej pliki wniosków:

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu z rejestru stanu cywilnego wniosek (48kB) word
2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wniosek (455kB) word
3. wniosek na transkrypcję aktu urodzenia wniosek (60kB) word
4. wniosek na transkrypcję aktu małżeństwa wniosek (13kB) plik
5. wniosek na transkrypcję aktu zgonu wniosek (54kB) word
6. oświadczenie o powrocie do nazwiska oświadczenie (12kB) plik
7. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wniosek (56kB) word
8. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego wniosek (51kB) word
9. wniosek o nadanie medalu za 50 lat małżeństwa wniosek (25kB) plik
10. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu urodzenia wniosek (41kB) word
11. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu zgonu wniosek (35kB) word
12. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu małżeństwa wniosek (36kB) word
13. wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wniosek (135kB) word

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska)
metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta (11 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 14:47:18)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (24 lutego 2020, 09:32:04)
Zmieniono: korekta wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61570