Urząd Stanu Cywilnego USC

Urząd Stanu Cywilnego USC

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6, I piętro, pok.12a
37-500 Jarosław
tel. 16 624 87 06, fax: 16 624 87 41
e-mail: usc@jaroslaw.pl


kierownik
mgr Ewa Rokoszyńska

Rynek 6, I piętro, pok. 12a
tel. 16 624 87 06
e-mail: usc@um.jaroslaw.pl

zastępca kierownika

mgr Teresa Olesek


Rynek 6, I piętro, pok. 12a
tel. 16 624 87 67, e-mail: teresa.olesek@um.jaroslaw.pl


zastępca kierownika
mgr Jolanta Dmytrów

Rynek 6, parter, pok. 4
tel. 16 624 87 42, e-mail: jolanta.dmytrow@um.jaroslaw.pl

REJESTRACJA URODZEŃ I ZGONÓW, WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW, ARCHIWUM USC:
Rynek 6, parter, pok. 4

główny specjalista: mgr Zofia Krzanowska, tel. 16 624 87 41, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Danuta Granda, tel. 16 624 87 42, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Agnieszka Gładysz, tel. 16 624 87 68, e-mail: usc1@jaroslaw.pl
inspektor: mgr Anna Hajnus, tel. 16 624 87 42, e-mail: usc1@jaroslaw.pl

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW, WNIOSKI O NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE,  INFORMACJE OGÓLNE:

Rynek 6, I piętro, pokój nr 12a
tel. 16 624 87 06,
16 624 87 67

Konto Urzędu Miasta Jarosławia,
na które należy dokonywać wpłat związanych z zakresem działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Poniżej pliki wniosków:

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu z rejestru stanu cywilnego wniosek (17kB) plik
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wniosek (234kB) pdf
3. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wniosek (234kB) pdf
4. wniosek na transkrypcję aktu urodzenia wniosek (39kB) word
5. wniosek na transkrypcję aktu małżeństwa wniosek (38kB) word
6. wniosek na transkrypcję aktu zgonu wniosek (37kB) word
7. oświadczenie o powrocie do nazwiska oświadczenie (12kB) plik
8. wniosek o zmianę imienia/nazwiska wniosek (40kB) word
9.załącznik do wniosku o zmianę imienia/nazwiska zalącznik do wniosku (21kB) plik
10. wniosek o nadanie medalu za 50 lat małżeństwa wniosek (25kB) plik
11. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu urodzenia wniosek (41kB) word
12. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu zgonu wniosek (35kB) word
13. wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu małżeństwa wniosek (36kB) word

WAŻNE!!!
KLAUZULA INFORMACYJNA

Państwowy System Rejestru Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL.
Kontakt: adres e-mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem : //www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora;
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591),ul. Stefana Batorego 5, odpowiadający za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
Kontakt: pisemny na adres siedziby administratora;
• Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Urzędzie Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1, 37-500, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności. Kontakt: tel. centrala 16 624 87 00, sekretariat 16 624 87 01, fax 16 624 87 65, e-mail kancelaria@um.jaroslaw.pl
2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:
• Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
e-mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
• Administrator - Burmistrz Miasta Jarosławia wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pod nr tel. 16 624 87 79;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- sporządzenia aktu urodzenia dziecka
- sporządzenia aktu małżeństwa
- sporządzenia aktu zgonu
- przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
- przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
- przyjęcie oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
- przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
- przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia lub imion
- wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
- wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
- wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
- wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
- sprostowaniu, uzupełnieniu aktu stanu cywilnego
- realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenia/małżeństwo/zgon za granicą
- realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
- realizacji wniosku o zmianie imienia lub nazwiska
- dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
- wydania dokumentów z akt zbiorowych
- zameldowania
- nadania numeru PESEL
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie -Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
5) Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
6) Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
- 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia
- 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu
7) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub a także danych osobowych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. dzieci.
8) Przysługuje Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9)Źródło pochodzenia danych osobowych|:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz
wprowadzający do nich zmiany
- kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska
- od osób które dane dotyczą.
10) Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Wytworzył: Sekretarz Miasta (11 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 14:47:18)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (27 lutego 2019, 13:32:42)
Zmieniono: aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 56294

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij