Wydziały i ich kompetencje

Wydział Organizacyjno Administracyjny
Kancelaria Burmistrza Miasta
Wydział Finansowo-Księgowy
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro informatyki i przetwarzania danych
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych
Wydział Oświaty
Straż Miejska
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Samodzielne stanowiska ds. audytu, kontroli i nadzoru wł.
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Biuro Pozyskiwania Funduszy

W Urzędzie Miasta Jarosławia funkcjonują ponadto:

Inspektor Ochrony Danych

Rzecznik prasowy usytuowany organizacyjnie w Kancelarii Burmistrza Miasta

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, usytuowany organizacyjnie w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych podlegający bezpośrednio burmistrzowi

Kierownicze stanowiska o znaczeniu strategicznym

Stanowisko burmistrza
Wieloosobowe stanowisko zastępcy burmistrza
Stanowisko sekretarza
Stanowisko skarbnika


   

metryczka


Wytworzył: um Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 11:15:45)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (31 sierpnia 2020, 12:58:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41360