Wydziały i ich kompetencje

Wydział Organizacyjno Administracyjny
Kancelaria Burmistrza Miasta
Wydział Finansowo-Księgowy
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych
Wydział Oświaty
Straż Miejska
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Samodzielne Stanowiska ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Wł.
Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Biuro Pozyskiwania Funduszy

W Urzędzie Miasta Jarosławia funkcjonują ponadto:

Inspektor Ochrony Danych

Rzecznik prasowy usytuowany organizacyjnie w Kancelarii Burmistrza Miasta

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, usytuowany organizacyjnie w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych podlegający bezpośrednio burmistrzowi

Kierownicze stanowiska o znaczeniu strategicznym

Stanowisko Burmistrza
Wieloosobowe stanowisko Zastępcy Burmistrza
Stanowisko Sekretarza


   

metryczka


Wytworzył: um Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 11:15:45)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (7 lutego 2020, 10:29:14)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38950