Dane

Skarbnik
Anna Gołąb

Kontakt:

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój nr 15, I piętro
tel. 16 624 87 07, mail: anna.golab@um.jaroslaw.pl


Skarbnik Miasta zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Gminy Miejskiej w zakresie gospodarki finansowej, sprawując nadzór finansowy nad działalnością komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie rachunkowości Gminy Miejskiej.
 3. Przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez urząd i miejskie jednostki organizacyjne.
 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych.
 7. Nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
 8. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych.
 9. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej.
 10. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta wywołujących skutki finansowe dla Gminy Miejskiej.
   

metryczka


Wytworzył: Wydział OA (28 lutego 2005)
Opublikował: Marta Hawryszko (28 lutego 2005, 15:35:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (4 września 2020, 11:37:01)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8785