Udostępnianie informacji publicznej

Procedurę udostępniania informacji publicznej 

przez Urząd Miasta Jarosławia

określają:

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 99/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miasta Jarosławia zarządzenie do pobrania (421kB) pdf
  2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 98/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek zarządzenie do pobrania (530kB) pdf
  3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 97/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie składu Zespołu ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta Jarosławia zarządzenie do pobrania (642kB) pdf

FORMULARZ WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

wniosek (38kB) word


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie 166248701 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Zarządzenia nr 99/2012 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 11.04.2012 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miasta Jarosławia, Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 11.04.2012 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej na wniosek;
5) Pani/Pana dane będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do żądania sprostowania,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
10) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej, brak podania danych osobowych nie wpływa na realizację wniosku, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej;
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.Wytworzył: UM Jarosław (30 listopada 1999)
Opublikował: UM Jarosław (26 maja 2004, 20:33:24)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (25 października 2019, 10:16:33)
Zmieniono: aktualizacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20987

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij