Lista wydziałów


W strukturę Urzędu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)

Kancelaria Burmistrza Miasta (KBM)

Wydział Finansowo-Księgowy (FK)

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych (BI)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN)

Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej (RMI)

Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (SO)

Wydział Oświaty (OS)

Straż Miejska (SM)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ZP)

Samodzielne Stanowiska ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Wł. (AK)

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej (RP)

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Biuro Pozyskiwania Funduszy (BPF)


Kierownicze stanowiska o znaczeniu strategicznym:

Stanowisko Burmistrza (B)

Wieloosobowe stanowisko Zastępcy Burmistrza (ZB1, ZB2)

Stanowisko Sekretarza (SE)

Stanowisko Skarbnika (SK)


W Urzędzie funkcjonują ponadto:

Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych usytuowany organizacyjnie w strukturze Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych, który podlega bezpośrednio burmistrzowi,

Rzecznik Prasowy usytuowany organizacyjnie w strukturze Kancelarii Burmistrza Miasta,

Inspektor Ochrony Danych.

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (6 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (15 maja 2004, 16:01:46)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (28 listopada 2019, 13:00:26)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 58567