INSPEKTOR OCHRONY DANYCH IOD

Kontakt:

Zbigniew Piskorz
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
I piętro, pok. 11
tel. 16 624 87 31

mail: iod@um.jaroslaw.pl

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:
1. Informowanie administratorów oraz pracowników Urzędu Miasta Jarosławia, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów UE o ochronie danych.
2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych oraz informowanie Burmistrza Miasta Jarosławia oraz pracowników urzędu o wynikających z ww. rozporządzenia obowiązkach.
3. Monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia, innych przepisów UE oraz wewnętrznych procedur w zakresie ochrony danych.
4. Prowadzenie działań zwiększających świadomość, szkolenie pracowników urzędu w zakresie przetwarzania danych.
5. Udzielanie administratorom zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania analizy zgodnie z art. 35 rozporządzenia.
6. Reprezentowanie burmistrza miasta w kontaktach oraz współpraca z organem nadzorczym.
7. Wspieranie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad incydentami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
9. Przygotowanie raportu wykrytych nieprawidłowości.
10. Aktualizowanie polityki oraz rozwijanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Prowadzenie i nadzorowanie realizacji obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania.
12. Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień do systemów informatycznych.

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (7 lutego 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (7 lutego 2020, 10:24:55)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (7 września 2020, 14:45:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 888