PETYCJE OD 2020 ROKU

TABELA PETYCJI 2020

Nr
petycji
Data
wpływu
Przedmiot
petycji
Skan
petycji
Komórka
wiodąca
Termin
odpowiedzi
Odpowiedź
(data
odpowiedzi)
Forma
złożenia
128.
01.
2020
w sprawie realizacji inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 995, 1057/1, 1057/2, 1057/3, 1057/6 (obręb 3) miasta Jarosławia w drodze bocznej do ulicy Dojazdowej"w pliku załączonym poniżejKancelaria
Burmistrza
Miasta
28.
04.
2020
11.
02.
2020
pismo
223.
03.
2020
w sprawie podjęcia uchwąły dot. ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwościw pliku
załączonym
poniżej
Wydział
OA/Rada
Miasta
Jarosławia
23.
06.
2020
poczta
elektr.
-mail

Skan petycji nr 1 z 2020 roku (172kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan odpowiedzi na petycję nr 1 z 2020 roku (791kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan petycji nr 2 z 2020 roku (3207kB) pdf - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan pisma Starosty Jarosławskiego ws. petycji (231kB) pdf - przekazanie według właściwości na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie 166248701 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.jaroslaw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane będą gromadzone i przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)
8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do żądania sprostowania,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
10) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ich brak uniemożliwi rozpatrzenie wniosku w trybie ustawy o petycjach;
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (23 grudnia 2019)
Opublikował: Barbara Brzezińska (23 grudnia 2019, 09:26:08)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (30 marca 2020, 08:58:46)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 400

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij