Biuro Pozyskiwania Funduszy

Kontakt
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

DYREKTOR
Edyta Pytko
tel. 16 624 89 02, e-mail: edyta.pytko@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 32 - realizacja zadań z zakresu pozyskiwania środków unijnych

pracownicy:
Jolanta Kuźniar, tel. 16 624 87 77, e-mail: jolanta.kuzniar@um.jaroslaw.pl
Zbigniew Hanas, tel. 16 624 89 04, e-mail: zbigniew.hanas@um.jaroslaw.pl
Jolanta Marszał, tel. 16 624 89 03, e-mail: jolanta.marszal@um.jaroslaw.pl
Miron Możdżeń, tel. 16 624 89 05, e-mail: miron.mozdzen@um.jaroslaw.pl

III piętro, pok. 33, 34
 
W zakresie pozyskiwania środków finansowych
 
1. Analiza realnych możliwości pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych.
2. Informowanie jednostek organizacyjnych urzędu o procedurach, terminach aplikowania. technice opracowywania projektów, które mogłyby być dofinansowane ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających,  wdrażających oraz wymogami UE.
3. Opiniowanie materiałów dotyczących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć na terenie gminy i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem pn. Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk.
5. Inicjowanie i planowanie przedsięwzięć oraz projektów związanych z wykorzystaniem środków finansowych UE i innych źródeł zewnętrznych, w tym przygotowanie dokumentów aplikacyjnych we współpracy z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta.
6. Nadzorowania prac w zakresie przygotowania projektów z udziałem środków zewnętrznych.
7. Prowadzenie spraw związanych z procedurą podpisania i aneksowania umów o dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE.
8. Sporządzanie wniosków o płatność dla zadań współfinansowanych ze środków UE.
9. Prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów programowych i strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej UE na lata 2014-2020.

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (3 lipca 2019)
Opublikował: Barbara Brzezińska (3 lipca 2019, 12:56:53)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (22 września 2020, 07:14:21)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1675