Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) Burmistrz Miasta Jarosławia co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Jarosławia będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, po czym odbędzie się nad nim debata.

W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos mogą również zabrać mieszkańcy w myśl art. 6 w/w ustawy.
Jednak dopuszczenie do głosu podczas debaty nad raportem jest uwarunkowane koniecznością pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, popartego w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław, podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Zgłoszenie wraz z podpisami powinno trafić do biura rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2018 ROK

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok (1696kB) pdf

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok - PREZENTACJA, część I (15335kB) pdf
Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok - PREZENTACJA, cześć II (10347kB) pdf

Zgłoszenia udziału w debacie nad raportem należy dokonać do dnia 26 czerwca 2019 roku w biurze rady (Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro, pok. 27)

Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok" znajduje się poniżej w pliku:

zgłoszenie udziału w debacie nad raportem (15kB) word

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2018 ROK
odbędzie się na sesji Rady Miasta Jarosławia
w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 9.00

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (10 czerwca 2019)
Opublikował: Barbara Brzezińska (10 czerwca 2019, 07:33:38)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (28 czerwca 2019, 10:57:12)
Zmieniono: uzupełnienie informacji o prezentację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 660