2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Specjalista ds. księgowości w Szkole Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI
ogłoszenie o naborze (24kB) pdf
kwestionariusz osobowy (33kB) word
oświadczenie (24kB) word

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI
Lista kandydatów zakwalifikowanych (133kB) pdf

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

Informacja dla kandydatów do pracy:
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego z siedzibą w Jarosławiu, os. Słoneczne 7;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy - Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018, poz. 108 j.t.);
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji;
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) zakres danych osobowych, których podanie jest obligatoryjne określają przepisy ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dane osobowe wykraczające poza zakres ustawy - Kodeks Pracy kandydat składa dobrowolnie.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor SP 10 - Maria Kamińska (12 listopada 2019)
Opublikował: Michał Łabuś (12 listopada 2019, 14:09:33)

Ostatnia zmiana: Michał Łabuś (6 grudnia 2019, 13:22:16)
Zmieniono: Informacja o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 584