Miejskie Przedszkole nr 11

ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 87

mail: dyrektor@mp1.jaroslaw.pl
        sekretariat@mp11.jaroslaw.pl

godziny otwarcia przedszkola: 6.30 – 16.30

godziny pracy administracji: 7.30 – 15.30

DYREKTOR
mgr Dorota Czajka

strona internetowa:

Miejskie Przedszkole nr 11

FB Miejskiego Przedszkola nr 11

Opłaty za przedszkole:

na podstawie uchwały nr 106/X/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r.

-bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie do  12:30, w tym obejmujące realizację programu wychowania przedszkolnego  w wymiarze 5 godz. dziennie,

-za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę programową tj. do godziny 12:30 ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, płatną do 10 dnia następnego miesiąca.

Zwalnia się z opłaty:

-  dzieci z rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie  „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”,

- dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-50%  opłaty dla drugiego i kolejnego dziecka, w przypadku gdy do przedszkola uczęszczają z rodziny dwoje lub więcej dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa: 6zł

Więcej informacji na stronach naszego przedszkola.

Zapraszamy!

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (11 grudnia 2018)
Opublikował: Barbara Brzezińska (11 grudnia 2018, 11:51:36)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (18 września 2020, 11:51:44)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 764