Informacja

Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa
                                                            
 
    Spełniając obowiązek wynikający z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia przy ul. Rynek 1 wyłożono do publicznego wglądu przez okres 30 dni protokół w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jarosławiu: 1-1831, 1-2173, 1-751/3, 2-11, 2-878, 2-698, 2-965, 2-1274, 2-247, 4-1544, 4-417/5, 2-1109 na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław.   
     Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30 – III piętro, pok. 35, tel. 16 624 87 28.

Informacja (224kB) pdf
Protokół (460kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (29 lipca 2020)
Opublikował: Marta Hawryszko (28 lipca 2020, 13:53:52)

Ostatnia zmiana: Marta Hawryszko (28 lipca 2020, 14:40:29)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75