Majątek miasta

Majątek miasta

2018

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2018 [...]

2017

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2017 [...]

2015

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2015I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Jarosław praw własności.   1. PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 1.1. Gmina Miejska Jarosław jest [...]

2003

Informacja o mieniu komunalnym wg stanu z listopada 2003 r. I. Dane dotyczące praw własności. Komunalne nieruchomości gruntowe: Przeznaczenie gruntów Powierzchnia gruntów [ha] Przybliżona wartość gruntów [...]

metryczka