Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Zgodnie z § 10 ust.2 rozporządzenia dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wykaz instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław (85kB) pdf

Rejestr instytucji kultury prowadzony dla Gminy Miejskiej Jarosław (135kB) pdf

Księgi rejestrowe instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław dostępne TUTAJ

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (18 maja 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (18 maja 2017, 11:44:04)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (29 kwietnia 2019, 10:12:50)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397