Rejestr instytucji kultury dla Gminy Miejskiej Jarosław

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Jarosław:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Zgodnie z § 10 ust.2 rozporządzenia dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wykaz instytucji kultury Gminy Miejskiej Jarosław (85kB) pdf

Rejestr instytucji kultury prowadzony dla Gminy Miejskiej Jarosław (135kB) pdf

Księga rejstrowa instytucji kultury GMJ - Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki (205kB) pdf - stan na dzień 4 stycznia 2021 roku

Księga rejstrowa instytucji kultury GMJ - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (217kB) pdf - stan na dzień 15 kwietnia 2020 roku

Księga rejstrowa instytucji kultury GMJ - Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu (200kB) pdf - stan na dzień 25 maja 2020 roku

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (11 maja 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (11 maja 2017, 07:54:16)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (26 lutego 2021, 12:52:03)
Zmieniono: aktualizacja księgi rejestrowej CKiP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2333