Stanowisko ds. BHP

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Magdalena Kapusta
starszy inspektor ds. BHP

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
II piętro, p. 24
tel. (16) 624 87 79
mail: magdalena.kapusta@um.jaroslaw.pl

Do zadań  Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych, w tym instruktażu ogólnego i instruktażu na stanowiskach pracy,
2. organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w drodze do pracy lub z pracy i sporządzanie związanej z tym dokumentacji,
4. opracowywanie projektów tabel, norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego,
5. współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej, inspekcją pracy, inspekcją sanitarną w zakresie zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej,
6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta, w tym podejmowanie działań na rzecz kształtowania w tych jednostkach bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (30 listopada 2010)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 listopada 2010, 11:58:42)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (1 grudnia 2020, 13:05:22)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6228