OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2018 ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2018

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów [...]

obwieszczenie - wszczęcie postępowania znak: OŚ. 6220.08.2014 w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - uzupełnienie do obwieszczenia, sprawa znak OŚ. 6220.8.2014 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - brak potrzeby przeprowadzenia oceny

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Modernizacja zespołu elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury sieciowej na terenie Terenowej Jednostki [...]

OBWIESZCZENIE -dot. toczącego sie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa stacji paliw...

OBWIESZCZENIE dot. toczącego sie postępowania w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem - na działce nr [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 19-04-2012; znak: KOŚ.6220.6.2012

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 19-04-2012; znak: KOŚ.6220.6.2012 - "Budowa stacji paliw płynnych i LPG, stacji diagnostyki oraz hotel w Jarosławiu na działkach: 1690, 1691, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. dla planowanego przedsięw. pn: Budowa stacji paliw płynnych i LPG, stacji diagnostyki oraz hotel w Jarosławiu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. dla planowanego przedsięw. pn: " Budowa stacji paliw płynnych i LPG, stacji diagnostyki oraz hotel w Jarosławiu na działkach nr: 1690, 1691, 1692, 1693/92, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Budowa stacji pomiarowej gazu Q=10.000 m3/h dla OWENS ILLINOIS Polska S.A."

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:"Budowa stacji pomiarowej gazu Q=10.000 m3/h dla OWENS ILLINOIS Polska S.A. w Jarosławiu działka nr 3000/3 obreb 5 [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29-03-2012; znak: KOŚ.6220.4.2012

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29-03-2012; znak: KOŚ.6220.4.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia pn: "Galeria [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26-03-2012r; znak: KOŚ.6220.4.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26-03-2012r; znak: KOŚ.6220.4.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Galeria Handlowo-Usługowa w Jarosławiu pomiedzy ulicami: [...]

Obwieszczenie z dnia 17-02-2011r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 17-02-2011r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

Obwieszcze z dnia 11-02-2011r., znak: KOŚ-7624-ŚR/2/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych i gazowych z myjnią pojazdów na działkach nr 705/1, 705/2 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu" [...]

Opinia z dnia 31-01-2011r., znak: PZNS.460-2/11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław-Pruchnik km 0+000 do 16+776" [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 27-01-2011r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10-11

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 06-12-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

W sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 03-12-2010r., znak: PZNS.465-64/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 02-12-2010r., znak: PZNS.465-63/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa budynków dydaktycznych PWSZ oraz przebudowa placu na terenie Miasteczka Akademickiego w Jarosławiu" przy ul. Czarnieckiego 16 w Jarosławiu, na działkach o numerze 1048/23 oraz 1048/26 [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02-12-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Pismo z dnia 25-11-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" onejmująca działki nr ewid. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25-11-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/23/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Płyta Rynku - rewitalizacja obszarów Starego Miasta wraz ze zmianą funkcjonalności placu Św. Michała" onejmująca działki nr ewid. 2300/3, 2314, 2320/2, 2352/1, 2354, 2355, 2356, 2391/1, 2391/4, 2391/5, 2391/6, [...]

Pismo z dnia 24-11-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/18/10

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa budynków dydaktycznych PWSZ oraz przebudowa placu na terenie Miasteczka Akademickiego w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24-11-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/18/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa budynków dydaktycznych PWSZ oraz przebudowa placu na terenie Miasteczka Akademickiego w Jarosławiu" [...]

Pismo z dnia 22-11-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/17/10

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny odddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa skrzyżowania typu małe rondo - skrzyżowanie drogi łącznikowej z ulicą 3-go Maja (droga krajowa nr 4) oraz ulicą Morawską [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12-11-2010r., znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-68/9/10/jg

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776" [...]

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12-11-2010r., znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-26-68/8/10/jg

Dotyczy przedsięwzięca pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776", realizowanego w części na terenach zamkniętych [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 02-11-2010r. znak: PZNS.465-58/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik km 0+000 - 16+776" realizowanego w części na terenach zamkniętych [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18-10-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą"   [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-10-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/17/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa skrzyżowania typu małe rondo - skrzyżowanie drogi łącznikowej z ulicą 3-go Maja (droga krajowa nr 4) oraz ulicą Morawską (droga powiatowa 1766R) [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14-09-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

dot. palnowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami publicznymi, placami, parkingami, drogami, dojściami, słupem reklamowym [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16-08-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz budowa drogi powiatowej nr 1724R od [...]

Pismo z dnia 11-08-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla palnowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami [...]

Pismo z dnia 26-07-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla palnowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23-07-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

Dotyczy sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 22-07-2010r. znak: PZNS.465-40/10

Dotyczy sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 16-07-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-07-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/16/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa cmentarza komunalnego w Jarosławiu wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 06-07-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/4/10

Dotyczy wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Stacja CNG Auto w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 28-06-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz budowa drogi [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 28-06-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/15/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766R od km 5+960 do km 6+465 oraz od km 6+560 do km 7+096 oraz budowa drogi [...]

Informacja o kolektorach słonecznych

Informacja o kolektorach słonecznychKup kolektor z 45% dopłatą 17 czerwca br. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24-06-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

W sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejacej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 23-06-2010r. znak: PZNS.465-34/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami publicznymi, [...]

Zapytanie z dnia 14-06-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I i handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami publicznymi, placami, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14-06-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/11/10

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynków: handlowo-usługowego nr I oraz handlowo-usługowego nr II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (gazową, [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 07-06-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Postanowienie z dnia 30-04-2010r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-3-10/4/10/jg

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20-04-2010r. znak: KOŚ-7624-ŚR/2/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych i gazowych z myjnią pojazdów na działkach nr 705/1, 705/2 przy ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu" [...]

Pismo z dnia 14-04-2010r.

Dotyczy: sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Pismo z dnia 06-04-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15kV Jarosław" [...]

Pismo z dnia 25-03-2010r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-3-10/2/10/jg

W sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącego [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19-03-2010r.

Komunikat skierowany do zarządców, właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie miasta Jarosławia dotyczący czystości porządku [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 10-03-2010, znak: PZNS.465-10/10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu wyraził opinię, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 41/6 [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko planowanego przedsięwzięcia, z dnia 02-03-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

W sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15 kV Jarosław" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02-03-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji 110/30/15 kV Jarosław" [...]

Obwieszczenie z dnia 11-01-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/37/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności PPHU Spólnet Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowe technologie - rozbudowa linii technologicznej sitodruku, zabudowanej w Zakładzie Sitodruku Inwestora, ul. [...]

Obwieszczenie z dnia 11-01-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: " Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 07-01-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu [...]

Obwieszczenie z dnia 30-12-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/21/09

Dotyczy wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28-12-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/21/09

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Obwieszczenie z dnia 23-12-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/28/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Wzrost konkurencyjności firmy Papirus w efekcie wdrożenia w zakładzie w Jarosławiu specjalistycznej innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wysokiej jakości opakowań kartonowych" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08-12-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/38/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa myjni samochodowej samoobsługowej, bezdotykowej, dwustanowiskowej na dz. nr 1445/2 przy ul. Sanowa w Jarosławiu" [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24-11-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa składowsika złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu.  [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02-11-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/21/09

Przedsięwzięcie pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 23-10-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dn. 21-10-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu", przewidzianego do realizacji na dz. nr 1048/23 ob. nr 5 w Jarosławiu [...]

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 15-10-2009r.

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Morawsko -2, -3Ki -4" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/33/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa w Jarosławiu na ośrodek kultury. Prace remontowo-adaptacyjnezwiązane z wykonaniem dwóch dodatkowych klatek schodowych" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/32/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa w Jarosławiu na ośrodek kultury" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/29/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-10-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

Dotyczy przedsiewzięcia pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała, obejmująca działki nr 2356, 2355, 2354, 2352/6, 2451, 2300/3, 2314, 2320/2, 2453, 2352/1, 2390, 2391/1, 2391/5, 2391/6, 2401, 2391/4, 2436 obręb nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 01-10-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/18/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch silosów ze stali nierdzewnej do magazynowania mucosy, wraz z ciągiem technologicznym biegnącym od istniejących urzadzeń na wydziale jeliciarni budynku produkcyjnego" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dn. 30-09-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

Przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plas Św. Michała, obejmujaca działki nr ewid. 2356, 2355, 2354, 2352/6, 2451, 2300/3, 2314, 2320/2, 2453, 2352/1, 2390, 2391/1, 2391/5, 2391/6, 2401, 2391/4, 2436 obreb nr 4 [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 24-09-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 23-09-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/36/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa wytwórni betonów TYP.WB.37-000, przy ul. Budowlanych w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 17-09-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/30/09

Dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica z dn. 04-09-2009r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1617R ul. Szczytniańska w km 17+551,50 - 17+371, dr. nr 1617R Kańczuga - Jarosław w km 17+371 - 15+400 i 12+925 - 11+546, dr. nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 31-08-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

dot. przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 obręb nr 4 przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 13-08-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/19/09

Dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia z dn. 12-08-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/19/09

Dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04-08-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Opinia Starosty Jarosławskiego z dnia 24-07-2009r. znak: OLR.III.7633-57/09

Starosta Jarosławski uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Jarosławia z dn. 24-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/2/09

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja ustalajaca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ptrzedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z rozbiórką istniejących obiektów stacji PKN ORLEN [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 23-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

Została zmieniona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dn. 22-07-2009r. znak: PZNS.465-55/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dn. 22-07-2009r. znak: PZNS.465-54/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 ob. nr 4 [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 22-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsiewzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 ob. nr r przy ul. Krakowska w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 21-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/20/09

Burmistrza Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych i gazowych z myjnią pojazdów w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 5" [...]

Opinia Starosty Jarosławskiego z dn. 20-07-2009r. znak: OLR.III.7633-56/09

Starosta Jarosławski uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 ob. nr 4 przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 15-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 obręb nr 4 przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/31/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego JAROSŁAW na dz. nr 728/18 (obręb nr 4) przy ul. Krakowska w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/30/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Synów Pułku w Jarosławiu" [...]

Opinia Starosty Jarosławskiego z dnia 03-07-2009r. (data wpływu: 14-07-2009r.) znak: OLR.III.7633-49/09

Starosta Jarosławski postanowił uznać brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01-07-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/17/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Dwudystrybutorowa stacja paliw z trzykomorowym zbiornikiem podziemnym o łącznej pojemności 30 tyś. litrów i wiatą naddystrybutorową - [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-06-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/26/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zakup nowego urządzenia do sitodruku wykorzystującego innowacyjną światową technologię" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-06-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

W sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 25-06-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

"Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, z dnia 22-06-2009r. znak: PZNS.465-48/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, z dnia 18-02-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

"Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalają elktryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu [...]

Opinia Starosty z dnia 17-06-20099r. znak: OLR.III.7633-45/09

Starosta Jarosławski uznał brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn.: Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 12-06-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/27/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa składowiska złomu i odpadów wraz z instalacją elektryczną światła i podjazdem do obiektu" na terenie Tłoczni Gazu w Jarosławiu [...]

Opinia z dnia 12-06-2009r., znak: PZNS.465-43/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja płyty Rynku w Jarosławiu" [...]

Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki, z dnia 12-06-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisacka, [...]

Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyłki, z dnia 12-06-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 10-06-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 04-06-2009r., znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała, obejmująca działki nr ewid. 2356, 2355, 2354, 2352/6, 2451, 2300/3, 2314, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04-06-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/25/09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa płyty Rynku w Jarosławiu - Rynek i Plac Św. Michała, obejmująca działki nr ewid. 2356, [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, z dnia 02-06-2009r., znak: PZNS.465-39/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KGZ Jarosław" [...]

Opinia Staosty Powiatowego w Jarosławiu z dnia 02-06-2009r., znak: OLR.III.7633-37/09

Starosta Powiatowy w Jarosławiu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 01-06-2009r., znak: PZNS.465-38/09

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/13/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 27-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/12/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańska w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 27-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisacka, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia, z dnia 27-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, z dnia 25-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęcie postępownia z dnia 25-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/22/09

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu" [...]

Deczyja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 25-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańska w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 25-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/7/09

"Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisacka, Wiśniowa w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 25-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/5/09

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowa oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przygrodzie. Przystosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Blichowa do pracy w warunkach [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25-05-2009r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Instalacja zatłaczania wody złożowej na KZG Jarosław" [...]

Opinia z dnia 22-05-2009r. znak: OLR.III.7633-34/09 Starosty Jarosławskiego

Starosta Jarosławski uznaje brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, z dnia 22-05-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/13/09

"Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Postanowienie wyjaśniające wątpliwości w treści postanowienia Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 10-02-2009r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ulicy Przemyska w Jarosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 11-05-2009r.

w której stwierdza, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Anny Jenke w Jarosławiu" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29-04-2009r.

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22-04-2009r.

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego (sprzedaż, serwis sprzętu do lasu i ogrodu, tj. kosiarki, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla plnowanego przedsięwzięcia z dnia 20-04-2009r.

pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20-04-2009r.

Komunikat dotyczący akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z dnia 04-08-2009r. znak: KOŚ-7624-ŚR/35/09

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku dydaktycznego z biblioteką PWSZ w Jarosławiu" [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08-04-2009r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 06-04-2009r.

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03-04-2009r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn.31-03-2009r.

dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z rozbiórką istniejących obiektów stacji PKN ORLEN nr 822 w Jarosławiu, przy ul. Kraszewskiego/Pełkińskiej" [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia [...]

Postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 24-03-2009r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańskiej w Jaosławiu" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w jarosławiu z dn. 23-03-2009r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z [...]

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko z dnia 16-03-2009r.

dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 16-03-2009r.

planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13-03-2009r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Konfederackiej w Jarosławiu od km 0+742 do km 1+215 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną" [...]

Postanowienie z dnia 10-03-2009r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia

w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia z dnia 06-03-2009r.

pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Postanowienie z dnia 06-03-2009r.

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci [...]

Postanowienie z dnia 27-02-2009r.

w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20 lipca 2006 roku, znak: GPO.II.7624-ŚR/25/09 o braku konieczności sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji pn.: "Przebuowa drogi [...]

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 24-02-2009r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z dnia 17-02-2009r.

stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ulicy Dominikańskiej w Jarosławiu" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

z dnia 13-02-2009 r. pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańskiej w Jarosławiu" [...]

Postanowienie z dnia 10-02-2009 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 05-02-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w ul. Dominikańskiej w Jarosławiu" [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009r., znak: PZNS.465-7/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia ocenu oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009r., zank: PZNS.465-8/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiśniowej w Jarosławiu" [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009r., znak: PZNS.465-5/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przygrodzie. Przystosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Blichowej do [...]

Opinia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 22-01-2009r., znak: PZNS.465-6/09

przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dn. 19-01-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dn. 19-01-2009r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodciągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniweskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wisniowej w [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 19-01-2009 r.

w sprawie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci kanlizacji ogólnospławnej w ul. [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 19-01-2009r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu oraz w ul. Harlendera" [...]

Zapytanie o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 15-01-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ulicy Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 15-01-2009 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia pn.: "Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ulicy Przemyskiej w Jarosławiu" [...]

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12-01-2009 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanaliacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Pawłosiowskiej i części ul. Kopcia wraz z modernizacją przepompowni ścieków przy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 09-01-2009r.

w sprawie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza Broniewskiego, Aleksandra Fredry, Flisackiej, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09-01-2009 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania sdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Stanisława Kopystyńskiego, Wiesława Kielara, Tadeusza [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 02-01-2009r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Blichu, w ul. Blichowej oraz w ul. Harlendera. Budowa sieci [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 02-01-2009 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Przygrodzie w Jarosławiu. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Na Blichu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02-01-2009 r.

dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa autostrady A-4 w wariancie I/1 na odcinku Rzeszów Wschodni - Przeworsk i wariancie II/1 na odcinku Przeworsk - Korczowa km 580+742,87 - 668+837" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14-11-2008 r.

dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL - Jarosław Wojska Polskiego 5900, zlokalizowanej na działce nr 1981/16 przy ul. Elektrownianej w Jarosławiu" [...]

Decyzja Ministra Środowiska z dnia 10-11-2008 r.

Decyzja Ministra Środowiska dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Jarosławiu - Zakład Zagospodarowania Odpadów" [...]

Ogłoszenie o Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadamia mieszkańców miasta, że Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) został przeniesiony na teren bazy Zakładu Oczyszczania Miasta, przy ul. Racławickiej 24 w Jarosławiu. punkt czynny w [...]

Informacja o udostępnieniu danych o środowisku

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających te informacje jest ustawowym obowiązkiem organów administracji publicznej, rządowej [...]

Postanowienie z dnia 17-05-2010r., znak: KOŚ-7624-ŚR/3/10

Burmistrz Miasta Jarosławia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejacego słupa nr 41/6 do istniejącej stacji [...]

metryczka