zarządzenia nieobowiązujące - rok 2006

zarządzenia nieobowiązujące - rok 2006

Zarządzenie nr 258c/2006 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia zkładowego planu kont, przyjętych zasad rachunkowości

zarządzenie straciło moc obowiązujacą na podstawie zarządzenia nr 208a/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku   [...]

Zarządzenie nr 200 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Jarosławia.

Zarządzenie uchylone zarządzeniem nr 38/2007 z z dnia 1 marca 2007 roku Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 27 z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta Jarosławia

zarządzenie uchylone przez zarządzenie nr 5A z dnia 2 stycznia 2007 roku Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

metryczka