zarządzenia nieobowiązujące - rok 2003

zarządzenia nieobowiązujące - rok 2003

Zarządzenie Nr 342 z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jarsoławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 53 z dnia 31 marca 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 510 z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania pomocy dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne

uchylone przez Zarządzenie Nr 29 z dnia 22 lutego 2007 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 498 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pasieka

uchylone przez Zarządzenie Nr 220 z dnia 12 października 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 479 z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie miasta Jarsoławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 9 z dnia 12 stycznia 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 448 z dnia 31 października 2003 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez pracowników Urzędu Miasta Jarosławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 29 z dnia 15 lutego 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 427 z dnia 9 września 2003 roku w sprawie prowadzenia sprzedaży znaków opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Jarosławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 2 z dnia 3 stycznia 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 408 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez pracowników Urzędu Maista Jarosławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 448 z dnia 31 października 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 385 z dnia 17 września 2003 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Kruhel Pełkiński

uchylone przez Zarządzenie Nr 439 z dnia 21 października 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 352 z dnia 1 września 2003 roku w sprawie korzystania z samochodu osobowo-terenowego Łada Niva dla celów służbowych

uchylone przez Zarządzenie Nr 106 z dnia 12 maja 2006 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 342/2003

ZARZĄDZENIE UCHYLONE, ARCHIWALNE Zarządzenie Nr 342/2003 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22.08.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia [...]

Zarządzenie Nr 330 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

uchylone przez Zarządzenie Nr 402 z dnia 24 września 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 326 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

uchylone przez Zarządzenie Nr 401 z dnia 24 września 2003 roku , archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 325 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

uchylone przez Zarządzenie Nr 399 z dnia 24 września 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej   [...]

Zarządzenie Nr 324 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

uchylone przez Zarządzenie Nr 400 z dnia 24 września 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 283 z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

uchylone przez Zarządzenie Nr 13 z dnia 27 stycznia 2004 roku , archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 244 z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Jarosławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 447 z dnia 13 października 2004 roku , archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 216 z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Jarosławiu

uchylone przez Zarządzenie Nr 398 z dnia 24 września 2003 roku , archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 148 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia do wydawania decyzji administracyjnych

uchylone przez Zarządzenie Nr 253 z dnia 23 listopada 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 146 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie powierzenia spraw Gminy w imieniu Burmistrza Miasta

uchylone przez Zarządzenie Nr 236 z dnia 2 listopada 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 104 z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

zarządzenie uchylone, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 103 z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji d/s postępowania z dokumentacją wyborczą

uchylone przez Zarządzenie Nr 430 z dnia 14 października 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 73 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Jarosławiu

uchylone przez Zarządzenie Nr 216 z dnia 2 lutego 2003 roku , archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 46 z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie prowadzenia sprzedaży znaków opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Jarosławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 427 z dnia 9 października 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 45 z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, nieposiadających osobowości prawnej

uchylone przez Zarządzenie Nr 49 z dnia 22 marca 2006 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy

uchylone przez Zarządzenie Nr 253 z dnia 23 listopada 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 43 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia do wydawania decyzji

uchylone przez Zarządzenie Nr 148 z dnia 31 marca 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 42 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 146 z dnia 31 marca 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 10 z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie upoważnienia osób do reprezentowania Gminy Miejskiej Jarosław na zebraniach wspólnot mieszkaniowych

uchylone przez Zarządzenie Nr 70 z dnia 3 marca 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 9 z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, wydzierżawionych w drodze bezprzetargowej

uchylone przez Zarządzenie Nr 212 z dnia 4 października 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 4 z dnia 6 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez pracowników Urzędu Miasta Jarosławia

uchylone przez Zarządzenie Nr 408 z dnia 30 września 2003 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 1 z dnia 3 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia w 2003 roku dodatkowych dni wolnych od pracy

uchylone przez Zarządzenie Nr 161 z dnia 22 kwietnia 2005 roku, archiwalne Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

metryczka