zarządzenia nieobowiązujące - rok 2004

zarządzenia nieobowiązujące - rok 2004

Zarządzenie Nr 394 z dnia 8 września 2004 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 394/2004 Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie  ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu   [...]

Zarządzenie Nr 390 z dnia 8 września 2004 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na os. Pułaskiego w Jarosławiu

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 390/2004 Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na os. Pułaskiego w Jarosławiu   [...]

Zarządzenie Nr 384 z dani 7 września 2004 roku w sprawie powołania Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie archiwalne - straciło moc na podstawie zarządzenia Nr 22 z dnia 6 lutego 2006 roku. Zarządzenie Nr 384/2004 Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 369 z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na os. Braci Prośbów w Jarosławiu

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 369/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na os. Braci Prośbów w Jarosławiu [...]

Zarządzenie Nr 323 z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 323/2004 z dnia 16.07.2004 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych [...]

Zarządzenie Nr 317 z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Rynek w Jarosławiu

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 317/2004 z dnia 09.07.2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości polożonej przy ul. Rynek w Jarosławiu [...]

Zarządzenie Nr 259 z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 259/2004 z dnia 03.06.2004 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu [...]

Zarządzenie Nr 258 z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 258/2004 z dnia 03.06.2004 w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego i gruntu [...]

Zarządzenie Nr 234 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 234/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spolecznej [...]

Zarządzenie Nr 233 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 233/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej [...]

Zarządzenie Nr 226 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na os. 1000-lecia w Jarosławiu

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 226/2004 z dnia 25.05.2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na os. 1000-Lecia w Jarosławiu [...]

Zarządzenie Nr 203 z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta Jarosławia i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2004 roku.

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 203/2004 z dnia 06.05.2004 w sprawie wprowadzenia rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta Jarosławia i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2004 roku [...]

Zarządzenie Nr 188 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 188/2004 z dnia 29.04.2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok [...]

Zarządzenie Nr 184 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Miasta Jarosławia

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 184/2004 z dnia 28.04.2004 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Miasta Jarosławia [...]

Zarządzenie Nr 127 z dnia 13 kwietnia 2004 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu swiadczeń rodzinnych

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 127/2004 z dnia 13.04.2004 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu swiadczeń rodzinnych [...]

Zarządzenie Nr 70 z dnia 3 marca 2004 w sprawie upoważnienia osób do reprezentowania Gminy Miejskiej Jarosław na zebraniach wspólnot mieszkaniowych

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 70/2004 z dnia 03.03.2004 w sprawie upoważnienia osób do reprezentowania Gminy Miejskiej Jarosław na zebraniach wspólnot mieszkaniowych [...]

Zarządzenie Nr 54 z dnia 20 lutego 2004 w sprawie powołania komisji do przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwum zakładowego wg kategorii akt

zarządzenie uchylone, archiwalne Zarządzenie Nr 54/2004 z dnia 20.02.2004 w sprawie powołania komisji do przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwum zakładowego wg kategorii akt [...]

metryczka