zarządzenia - rok 2006

zarządzenia - rok 2006

Zarządzenie nr 30a z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia zarządzenia

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie nr 16 z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia zarządzenia

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Treść zarządzenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Zarządzenie Nr 4 z dnia 6 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia Polityki jakości w Urzędzie Miasta Jarosławia.

Treść zarządzenia oraz załącznika nr 1 znajduje się w pliku poniżej [...]

metryczka