Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zarządzenie 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 30 marca 2020r.

Zarządzenie 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 30 marca 2020r. [...]

Ogłoszenie o zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r.

MOPS.271.1.2019 17.12.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych [...]

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na nowy okres 2017/2018

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na nowy okres 2017/2018   Informujemy, ze że z dniem 1 sierpnia 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmował wnioski na następujące świadczenia: - świadczenie [...]

Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora MOPS z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji

Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach [...]

Dyrektor MOPS w Jarosławiu ogłasza konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz ubrania bezdomnym mężczyznom

Jarosław, dnia 9 grudnia 2016 r. Informuję, że w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2012 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2012 r. do punktu wydawania żywności oraz jej dystrybucja dla [...]

Ogłoszenie o naborze na Prelegenta w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Jarosław”

                                   OGŁOSZENIE O [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2011r. do punktu wydawania żywności.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57. [...]

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uwaga !!!                         Rada Ministrów 27 września 2011 r. podjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program [...]

Konkurs ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na okres od 15.12.20010r. do 31.12.2010r. Pełna treść ogłoszeni [...]

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT (ogłoszenie z dnia 2010-02-09): [...]

Lista kandydatów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent (ogłoszenie z dnia 2010-02-09) [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent (ogłoszenie z dnia 2010-02-09) [...]

Konkursy ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wyboru ofert na:    - świadczenie usług opiekuńczych.    - świadczenie [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkoleń grupowych: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń grupowych: [...]

Ogłoszenie - szkolenia grupowe

Informacje dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych: [...]

Konkurs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wyboru ofert na dofinansowanie zadania "Organizowanie pomocy bezdomnym i ludziom starszym - prowadzenie punktu [...]

Informacja o wynikach naboru

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w dziale Świadczeń Rodzinnych (ogłoszenie z dnia 23.10.2008r.) [...]

Warunki konkursu wyboru ofert na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Warunki konkursu wyboru ofert na "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent. [...]

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs wyboru ofert na "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: referent

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent do spraw Świadczeń Rodzinnych (ogłoszenie z dnia 2008.10.23) [...]

Ogłoszenie - transport

Ogłoszenie o konkursie wyboru ofert na realizację zadania w zakresie transportu pomocy rzeczowej z UE dla najuboższych mieszkańców miasta  Jarosławia. [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Trening kompetencji i umiejętności społecznych.Treść ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Szkolenia zawodowe

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Szkolenia zawodoweTreść ogłoszenia: [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHTreść ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń grupowych.Treść ogłoszenia: [...]

Przetarg na szkolenia "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"

Przetarg na szkolenia "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"Ogłoszenie: [...]

Przetarg na usługi szkoleniowe

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie miejskiej Jarosław".Treść ogłoszenia: [...]

Wyniki wyboru ofert

Konkurs wyboru ofert na dofinansowanie zadania „Organizowanie pomocy bezdomnym i ludziom starszym poprzez utworzenie punktu wydawania posiłków” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - Wyniki. [...]

Konkurs na dofinansowanie zadania: Utworzenie punktu wydawania posiłków.

Konkurs wyboru ofert na dofinansowanie zadania „Organizowanie pomocy bezdomnym i ludziom starszym poprzez utworzenie punktu wydawania posiłków” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy.Treść ogłoszenia: [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: [...]

metryczka